Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XIII nr. 128

34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Nr. 128 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JACOBI EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 561

Ontvangen 26 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 18 Natuur en Regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 18 Natuur en Regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt middelen vrij te maken voor het opzetten en implementeren van een nieuwe standaard voor nationale parken. Hiertoe wordt onder beleidsartikel 18.3 een nieuwe post gecreëerd genaamd «Nationale Parken». Deze zal middelen ontvangen die worden vrijgemaakt uit de post «Natuurvisie» onder artikel 18. Deze middelen zullen in het jaar 2015 1 miljoen euro bedragen. De indieners wensen voorts dat voor de uitrol van het concept in de jaren erna uit hetzelfde artikel adequate financiering zal worden verzekerd.

Jacobi Van Veldhoven


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de Toelichting