Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VII nr. 27

34 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ons bestuurlijk systeem een negentiende-eeuws karakter heeft;

overwegende dat het afschaffen van de provinciale bestuurslaag, en daarmee ook de Eerste Kamer, leidt tot een forse vermindering van het aantal politici, bestuurders en ambtenaren;

voorts overwegende dat ons systeem hierdoor ook overzichtelijker en flexibeler wordt;

verzoekt de regering, met een grondwetswijziging te komen met als doel de provinciale bestuurslaag, en daarmee ook de Eerste Kamer, op te heffen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Klaveren