Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VII nr. 18

34 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN FOKKE

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er goede initiatieven zijn bij decentrale overheden om bestuurlijke drukte terug te dringen en gemeenschappelijke regelingen meer democratisch in te richten;

van mening dat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden;

verzoekt de regering, te faciliteren dat goede praktijken breder uitgerold worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Fokke