Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. O

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

O MOTIE VAN HET LID SCHOLTEN C.S.

Voorgesteld 13 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de afgelopen jaren de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand zijn opgelopen van € 300 mln in 2002 tot € 485 mln in 2012;

constaterende, dat volgens de regering de kosten onder meer oplopen vanwege het toenemend aantal afgegeven toevoegingen aan de voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komende rechtzoekenden;

constaterende, dat de regering enkele wetsvoorstellen en maatregelen ter behandeling heeft aangeboden en zal aanbieden, die gericht zijn op het beperken van kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand;

overwegende, dat een onderzoek inzicht kan bieden in de oorzaken van het oplopen van de kosten waarna de Eerste Kamer beter in staat wordt gesteld de doelmatigheid van de voorgestelde maatregelen te beoordelen;

overwegende, dat een dergelijk onderzoek te meer van belang is nu op de gesubsidieerde rechtsbijstand eerdere bezuinigingen hebben plaatsgevonden, waaronder die in 2012 van € 50 mln, terwijl van deze bezuinigingen onbekend is of de daarmee beoogde besparingen zijn bereikt;

verzoekt de regering op zo kort mogelijke termijn het hiervoor bedoelde onderzoek ter hand te nemen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Scholten

Backer

Duthler

Schrijver

Strik

Sylvester