Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. M

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

M MOTIE VAN HET LID FRANKEN C.S.

Voorgesteld 13 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen inzake het wetsvoorstel met betrekking tot de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (nr. 34 000 VI),

gelet op de uitkomst van de deskundigenbijeenkomsten gehouden in de Eerste Kamer van 4 februari en 24 november 2014,

gelet op de uitkomst van het op 11 maart 2014 in de Eerste Kamer gehouden debat over de staat van de rechtsstaat, en de op 18 maart 2014 naar aanleiding daarvan aangenomen moties,

constaterende, dat de in de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 opgenomen bezuinigingen tot een onaanvaardbare aantasting van de gefinancierde rechtsbijstand leiden en daarmee tot een aantasting van de rechtsstaat,

verzoeken de regering om de voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand ten bedrage van € 85 miljoen achterwege te laten en alternatieve financieringsmogelijkheden te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Franken

Ruers

Quik-Schuijt

De Boer

Scholten

Strik