Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. 83

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 30 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Meldpunt Seksueel Misbruik in de huidige vorm per 1 mei a.s. zal sluiten;

overwegende dat de kerkelijke autoriteiten verantwoordelijk zijn en blijven voor het verzachten van het intense leed dat slachtoffers is aangedaan;

overwegende dat de kerkelijke instanties de toezegging hebben gedaan dat slachtoffers ook na het sluiten van het meldpunt kunnen rekenen op hulp en erkenning en dat in schrijnende gevallen coulance zal worden betracht ten aanzien van het niet meer kunnen uitkeren van schadevergoeding;

verzoekt de regering, de Kamer, voor de komende vijf jaar, jaarlijks te informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Rebel

Berndsen-Jansen

Gesthuizen

Van Oosten

Voortman

Helder

Voordewind

Van der Staaij