Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. 74

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2015

Hierbij bericht ik u dat het schriftelijk verzoek van het lid Van Nispen (SP), over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 26) ingezonden op 25 maart 2015 niet binnen de door u gevraagde termijn kan worden beantwoord, aangezien de gesprekken met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog gaande zijn.

Ik streef ernaar u, samen met mijn ambtgenoten, uiterlijk voor het zomerreces te informeren over de uitkomsten.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur