Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 34000-VI nr. 74

Gepubliceerd op 3 april 2015 13:37

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2015

Hierbij bericht ik u dat het schriftelijk verzoek van het lid Van Nispen (SP), over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 26) ingezonden op 25 maart 2015 niet binnen de door u gevraagde termijn kan worden beantwoord, aangezien de gesprekken met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog gaande zijn.

Ik streef ernaar u, samen met mijn ambtgenoten, uiterlijk voor het zomerreces te informeren over de uitkomsten.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl