Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. 50

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN OOSENBURG

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot belang is dat de bescherming van de privacy in Nederland op een hoog niveau staat;

overwegende dat Nederland met het oog daarop ernaar moet streven om binnen de Europese Unie tot de koplopers te behoren waar het om de bescherming van de privacy gaat;

constaterende dat het nu onduidelijk is waar Nederland staat in vergelijking tot andere landen binnen de Europese Unie;

verzoekt de regering, in 2015 een onderzoek te laten uitvoeren naar de positie van Nederland met betrekking tot de bescherming van de privacy van de burgers in objectieve vergelijking tot andere landen binnen de Europese Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Oosenbrug