34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 21 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 31 Nationale politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt er 40 miljoen euro toegevoegd aan de Nationale Politie. Daarvan is 30 miljoen euro bestemd voor de aanstelling van financieel rechercheurs en wijkagenten. Indiener brengt de operationele sterkte niet terug, maar kiest voor blauw in buurten en wijken. Omdat misdaad niet mag lonen wordt er meer dan nu het geval is ingezet op het afpakken van crimineel verkregen vermogen, daar zijn extra financieel rechercheurs voor nodig.

De overige 10 miljoen euro is bestemd voor de Politieacademie. Hiermee wordt de verlaging van de begroting ten opzichte van 2014 ongedaan gemaakt. Indiener vindt het onverantwoord op de politieacademie te bezuinigen net nu de politieacademie uit een roerige periode komt. Dat is wat betreft de indiener van dit amendement niet in lijn met het advies uit het rapport Vogelzang «rust te creëren rondom de politieacademie.» De kwaliteit van het politieonderwijs is niet gebaat bij een nieuwe korting.

Dekking wordt gevonden in het decriminaliseren van softdrugs. Indien dit volledig uit het strafrecht zou worden gehaald (legalisering of regulering) leidt dit tot een substantiële besparing van 160 miljoen euro. Bovendien biedt het de mogelijkheid om door belastingheffing extra inkomsten van ongeveer 260 miljoen euro te genereren, zo blijkt uit pagina 38 van het Rapport brede heroverwegingen veiligheid uit april 2010.

Kooiman

Naar boven