34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 19 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt er 30 miljoen euro toegevoegd aan het budget van het Openbaar Ministerie om de bezuiniging deels terug te draaien.

Voorgaande en huidige bezuinigingen hebben ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie in 2015 te maken krijgt met een bezuiniging van 80 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren met veel veranderingen te maken gekregen die met steeds minder middelen uitgevoerd moeten worden. Het gaat bijvoorbeeld om de Herziening van de Gerechtelijke Kaart, de Nationale Politie, de ZSM-aanpak en High Impact Crime. Uiteindelijk mogen structureel te krappe budgetten niet met incidentele meevallers, of met een extra (financieel) beroep op het ministerie, aangevuld worden.

Dekking wordt gevonden in het decriminaliseren van softdrugs. Indien dit volledig uit het strafrecht zou worden gehaald (legalisering of regulering) leidt dit tot een substantiële besparing van 160 miljoen euro. Bovendien biedt het de mogelijkheid om door belastingheffing extra inkomsten van ongeveer 260 miljoen euro te genereren, zo blijkt uit pagina 38 van het Rapport brede heroverwegingen veiligheid uit april 2010.

Van Nispen

Naar boven