Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. 105

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 105 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2015

Mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bied ik uw Kamer hierbij het rapport «Therapeutische castratie en andere psychiatrische behandelingen van zedendelinquenten 1920–1970» aan1.

Bij brief van 26 april 2012 heeft uw vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mijn ambtsvoorganger, mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, verzocht een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de rol van de psychiatrie in brede zin bij de behandeling van plegers van seksueel misbuik bij minderjarigen. Het betreft een breed onderzoek naar zowel de behandeling van zedendelinquenten als de juridische (c.q. gezondheidrechtelijke), medisch-ethische, religieus-historische en beleidsmatige aspecten van onvruchtbaarmaking. Het onderzoek is, onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Joost Vijselaar, in twee fasen uitgevoerd, een haalbaarheidsonderzoek en het vervolgonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek heb ik uw Kamer bij brief van 15 november 2013 (Kamerstuk 33 750 VI, nr. 87) aangeboden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl