34 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN SERVAES EN TEN BROEKE

Voorgesteld 19 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet spreekt van een «waterscheidingsmoment» in de relaties met Rusland na het neerhalen van vlucht MH17;

constaterende dat Rusland de Krim heeft geannexeerd en een katalyserende rol speelt bij het conflict in Oost-Oekraïne;

constaterende dat binnen de Russische samenleving vrijheden in toenemende mate onder druk staan;

verzoekt de regering, de langetermijnconsequenties van het «waterscheidingsmoment» uit te werken en daarbij ten minste de consequenties van een principiële stellingname van Nederland en de EU voor de politieke, economische en energierelaties in kaart te brengen, en anderzijds te onderzoeken hoe de dialoog gaande kan worden gehouden (bijvoorbeeld of misschien zelfs met name in de OVSE) en gematigde krachten (civil society, vrije pers en dergelijke) gesteund kunnen worden;

verzoekt de regering tevens, de Kamer uiterlijk dit voorjaar hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Ten Broeke

Naar boven