34 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2015

Naar aanleiding van klachten van defensiepersoneel woonachtig in Julianadorp, Curaçao, over de uitstoot van de Isla-raffinaderij heb ik vorig jaar overleg gehad met de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, de heer Whiteman. Hij heeft mij verwezen naar de GGD Amsterdam, die sinds 2009 luchtmetingen verricht op Curaçao. Op mijn verzoek heeft de GGD Amsterdam een plan van aanpak opgesteld dat voorziet in een programma van metingen naar zwaveldioxide, fijnstof, zware metalen, PAK’s, benzeen en andere vluchtige organische koolwaterstoffen.

Naar verwachting kan binnen een jaar worden vastgesteld of de concentraties van een aantal van deze stoffen beneden internationaal geldende grenswaarden blijven. In dat geval kunnen voor die stoffen verdere metingen achterwege blijven en zal het programma in afgeslankte vorm worden voortgezet.

Voor dit programma zal één nieuw meetstation in Julianadorp worden gevestigd. Ook op enkele andere plaatsen zullen deze metingen worden verricht.

De voorbereidingen zijn erop gericht dat het meetprogramma in januari 2016 kan beginnen. De meetresultaten zullen worden gepresenteerd op www.luchtmetingencuracao.org.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven