Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201534000 nr. E

34 000 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

E MOTIE VAN HET LID KOX C.S.

Voorgesteld 14 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

gelet op de uitkomst van het op 11 maart 2014 in de Eerste Kamer gehouden debat over de staat van de rechtsstaat en de op 18 maart 2014 aangenomen moties,

constaterende, dat breed het gevoelen heerst dat de bezuinigingen op de rechtsbijstand de toegang tot het recht en de rechter hebben aangetast,

gelet op de brief van VSAN/VSAA van 7 oktober 2014 en de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten van 9 oktober 2014,

constaterende, dat verdere bezuinigingen als overwogen in de algemene maatregel van bestuur stelselvernieuwing rechtsbijstand I tot een verdere aantasting van de rechtsbijstand zullen leiden,

verzoekt de regering om de in deze amvb overwogen bezuinigingsmaatregelen niet in te voeren voordat een beleidsdebat over de bezuinigingen op de rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter heeft plaatsgevonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kox

Nagel

Reynaers

Scholten

Thissen

Brinkman

Koffeman

De Lange