Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201534000 nr. D

34 000 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

D MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 14 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid o.m. adviseert:

  • de productie en consumptie van dierlijke eiwitten terug te brengen

  • te voorkomen dat mededingingsrecht een rem vormt voor verduurzaming

  • te voorkomen dat vrijhandel kan verhinderen dat er eisen gesteld worden aan ecologische kanten van voedsel

  • het voedselbeleid te laten evalueren door een onafhankelijke instantie

  • fosfaat terug te winnen als grondstof,

verzoekt de regering voor 1 januari 2015 te komen met een uitvoerige reactie op het WRR rapport Naar een Voedselbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

De Lange

Nagel

Reuten

Thissen

Kox