Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000 nr. 43

34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel gepensioneerden in de komende jaren koopkracht inleveren;

overwegende dat deze groep al veel heeft ingeleverd doordat pensioenen niet zijn geïndexeerd en in sommige gevallen zelfs zijn gekort;

constaterende dat het kabinet wel bijna 1 miljard extra uittrekt voor de opvang van asielzoekers en het verlenen van extra noodhulp;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat pensioenen kunnen worden geïndexeerd, de zorgpremie en het eigen risico niet worden verhoogd, de ouderenkorting en -toeslag behouden blijven in 2016, de verzorgingshuizen niet te sluiten en de thuishulp te handhaven op het huidige niveau;

verzoekt de regering tevens, geen cent meer uit te geven aan asielopvang en ontwikkelingshulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck