33 997 Vliegramp MH17

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2015

Hierbij bied ik u aan het onderzoeksrapport «Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17»1. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft op mijn verzoek dit onafhankelijke onderzoek laten uitvoeren door de Universiteit van Twente. U bent eerder over de onderzoeksopzet op de hoogte gebracht.

Het rapport is afgelopen donderdag 10 december door het WODC aangeboden aan de NCTV. Het gaat om een zeer omvangrijk en uitgebreid rapport van bijna vierhonderd pagina’s. Ik wil u dit rapport direct ter beschikking stellen, mede gezien uw eerdere betrokkenheid bij de opdracht voor het onderzoek. Vooralsnog zonder beleidsreactie, maar deze wordt voor de hoorzitting van 22 januari 2016 aan uw Kamer gezonden. De gedrukte versie van het rapport wordt begin januari verwacht.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven