Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633997 nr. 51

33 997 Vliegramp MH17

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2015

Conform de toezegging in mijn brief van 7 oktober 2015 (nav de regeling van werkzaamheden van 23 september jl.) informeer ik u hierbij dat de politie vandaag de documenten met betrekking tot het interne feitenonderzoek naar het handelen van professor Maat openbaar maakt.

Vanwege de grote omvang van het dossier is dit in te zien via de website van de politie: https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2015-wob-verzoeken-inzake-presentaties-mh17.html 1

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer