33 997 Vliegramp MH17

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2015

Het lid Omtzigt (CDA) heeft het kabinet tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari jl. verzocht om het verslag van de briefing door de Presidentiële Administratie van Oekraïne op 14 juli jl. met de Kamer te delen, vóór 23 januari 12.00 uur (Handelingen II 2014/15, nr. 45).

Het verzoek om het genoemde verslag te delen is al eerder gedaan in de Kamervragen die het lid Omtzigt (CDA) stelde samen met het lid Sjoerdsma (D66) op 12 januari jl. (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 58) en in de schriftelijke vragen van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken van 16 januari jl. Verslagen van dergelijke briefings en andere diplomatieke contacten moeten vertrouwelijk kunnen worden geschreven en behandeld. Openbaarmaking schaadt de effectiviteit van het diplomatieke werk. Het verslag is beschikbaar gesteld aan de OVV en het OM ten behoeve van de lopende onderzoeken en zal niet verder openbaar worden gemaakt.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Naar boven