33 997 Vliegramp MH17

Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2020

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid over het eenzijdige besluit van de Russische Federatie om de trilaterale onderhandelingen inzake het neerhalen van vlucht MH17 tussen Australië en Nederland enerzijds en de Russische Federatie anderzijds te staken. Het kabinet is hier vandaag door de Russische Federatie per diplomatieke nota over geïnformeerd. Het kabinet betreurt dit, in het bijzonder voor de nabestaanden.

Zoals gemeld in de Kamerbrief van 25 mei 2018 (Kamerstuk 33 997, nr. 117) hebben Australië en Nederland gezamenlijk de Russische Federatie aansprakelijk gesteld onder internationaal recht voor zijn aandeel bij het neerhalen van vlucht MH17. Begin 2019 heeft het kabinet bekendgemaakt dat Australië en Nederland in gesprek zijn getreden met de Russische Federatie en in daaropvolgende brieven is aan uw Kamer gemeld dat dit proces loopt.

Het kabinet heeft meerdere malen en ook recentelijk, zowel in diplomatieke contacten als door de Minister van Buitenlandse Zaken in contact met zijn Russische ambtsgenoot Lavrov, benadrukt te hechten aan deze trilaterale gesprekken om tot een oplossing te komen.

Zoals gezegd, betreurt het kabinet dit eenzijdige besluit van de Russische Federatie dan ook ten zeerste en benadrukt wederom te hechten aan de voortzetting van de onderhandelingen met als doel om tot een oplossing te komen die recht doet aan het enorme leed en de toegebrachte schade, veroorzaakt door het neerhalen van vlucht MH17. De Russische ambassadeur is vandaag ontboden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en deze boodschap is ook met klem aan hem overgebracht.

Het kabinet heeft altijd benadrukt dat het geen enkele optie uitsluit ten behoeve van het bewerkstelligen van waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor alle 298 slachtoffers van het neerhalen van vlucht MH17 en hun nabestaanden.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven