33 997 Vliegramp MH17

Nr. 145 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld 1 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het kader van duidelijkheid over de sluiting van het luchtruim boven en rond Oost-Oekraïne nader feitenonderzoek nodig is;

verzoekt de regering, te inventariseren welke opties er zijn om tot een vollediger nader feitenonderzoek te komen, en de Kamer daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Van Nispen

Van der Graaf

Van Ojik

Van Wijngaarden

Sjoerdsma

Ploumen

Naar boven