Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933997 nr. 134

33 997 Vliegramp MH17

Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2019

Op 25 mei 2018 (Kamerstuk 33 997, nr. 117) en 20 december 2018 (Kamerstuk 33 997, nr. 129) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het aansprakelijk stellen van Rusland, door Nederland en Australië, voor zijn aandeel bij het neerhalen van vlucht MH17.

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, dat Australië, Nederland en Rusland inmiddels in gesprek zijn getreden over het neerhalen van vlucht MH17. Een eerste trilaterale bijeenkomst heeft recentelijk plaatsgevonden.

Om de vertrouwelijkheid van dit proces te waarborgen doet het kabinet geen mededelingen over de inhoud ervan.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok