Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033996 nr. 81

33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 81 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, het CRUKS, kwetsbare deelnemers beschermt tegen kansspelverslaving;

constaterende dat de landgebonden kansspelaanbieders gesloten zijn vanwege het coronavirus en dat dit ook gevolgen heeft voor de implementatie van het CRUKS;

overwegende dat voor een effectieve en doeltreffende invoering van het CRUKS aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan, namelijk:

  • een betrouwbare en stabiele werking van het CRUKS;

  • het waarborgen van de privacy van de deelnemers, met minimale gegevensverwerking;

  • de invoering van het verslavingspreventiefonds op het moment dat het CRUKS in werking treedt;

  • een gegarandeerde toeleiding naar hulp en zorg;

  • een optimale handhaving door de Kansspelautoriteit van het online illegale aanbod;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat aan bovengenoemde voorwaarden vóór invoering van het CRUKS is voldaan, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Toorenburg

Van der Graaf

Van den Berge