Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 71

Gepubliceerd op 6 juli 2016 16:25

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 71 WIJZIGING VOORGESTELD DOOR DE REGERING

Ontvangen 6 juli 2016

Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 5 juli 2016 aangebrachte wijzigingen (nr. 70), wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel Ea komt te luiden:

Ea

Het opschrift van Titel III komt te luiden:

Titel III. Sportweddenschappen

Toelichting

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken II 2013/14, 33 996, nr. 2) zoals dat luidt na de daarin tot en met 5 juli 2016 aangebrachte wijzigingen bevat een technische onjuistheid die het gevolg is van amendering van het wetsvoorstel. De regering stelt voor om het wetsvoorstel in verband daarmee in technische zin aan te passen.

Het gaat om een wijziging die samenhangt met een aangenomen amendement. Dit valt binnen de reikwijdte van artikel 105, tweede lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. De wijziging heeft betrekking op de Wet op de kansspelen (Wok).

In artikel I, onderdeel Ea (wijziging van het opschrift van Titel III Wok) wordt alsnog ondubbelzinnig bepaald dat in dat onderdeel alleen het opschrift en niet de gehele Titel III opnieuw wordt vastgesteld.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl