Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 67

Gepubliceerd op 5 juli 2016 13:57

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN C.S.

Ontvangen 4 juli 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel T, wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt «€ 164» vervangen door: € 2.125.

2. In onderdeel b wordt «€ 123» vervangen door: € 219.

3. In onderdeel c wordt «€ 80» vervangen door: € 119.

4. In onderdeel d wordt onder vervanging van de puntkomma aan het slot door een punt «€ 40» vervangen door: € 79.

2. In onderdeel 3 wordt in het voorgestelde derde lid «2%» telkens vervangen door: 1,75%.

Toelichting

Indieners zijn van mening dat het voorkomen en behandelen van gokverslaving de topprioriteit moet zijn van het overheidsbeleid op het gebied van kansspelen en is daarom verheugd met de oprichting van het verslavingsfonds. Dit fonds moet zich richten op effectieve preventie, onderzoek, toeleiding naar zorg en anonieme behandeling. Echter is niet duidelijk waarom vooralsnog enkel de aanbieders van kansspelen op afstand verplicht een percentage zouden moeten afdragen. De Tweede Kamer beoogde immers met de motie Van Gent c.s.1 een bredere financiering van het fonds door kansspelaanbieders.

Gokverslaving is naar de mening van indieners ook een verantwoordelijkheid van de aanbieders van landgebonden kansspelen, die een hoger risico op kansspelverslaving met zich meebrengen. Het gaat hierbij om speelautomaten en casinospelen. Daarom regelt dit amendement dat aanbieders van die soorten kansspelen hetzelfde percentage van hun bruto spelresultaat aan het verslavingsfonds moeten afdragen.

Een heffing van 0,25% van het bruto spelresultaat bij zowel kansspelen op afstand als risicovolle landgebonden kansspelen wordt vooralsnog voldoende geacht om de preventieve doeleinden van het fonds te bereiken.2 Bij landgebonden kansspelen wordt de kansspelheffing geheven per speeltafel en speelautomaat. Op basis van het over 2015 bekende bruto spelresultaat per subcategorie tafels en automaten is de beoogde heffing omgerekend naar een aanvullend bedrag per speeltafel c.q. speelautomaat. Bij de evaluatie van de wet zal worden beoordeeld of het fonds toereikend is.

Kooiman Van Wijngaarden Mei Li Vos


X Noot
1

Kamerstukken II 2010/11, 32 264, nr. 12.

X Noot
2

Dit zal naar verwachting zo’n 3,5 tot 4 mln. euro opbrengen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl