Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 59

Gepubliceerd op 4 juli 2016 10:19

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30

Ontvangen 30 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 4a wordt aan het tweede lid een volzin toegevoegd, luidende: Bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen maakt een houder van een vergunning in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens die hij heeft verwerkt in het kader van deelname van die personen aan een ander kansspel als bedoeld in deze wet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat houders van een vergunning voor het aanbieden van een kansspel niet de databases met persoonsgegevens die zij in het kader van een andere kansspelvergunning hebben verworven mogen gebruiken. Op die manier zorg je er onder andere voor dat bijvoorbeeld loterijen met een enorme database deze niet mogen gebruiken om hen naar kansspelen op afstand te lokken, hetgeen vele malen verslavender is. Maar ook bijvoorbeeld een speelautomatenhal mag straks de verzamelde gegevens niet gebruiken om klanten te werven voor een kansspel waarvoor de vergunninghouder een nieuwe vergunning heeft verworven.

Kooiman


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl