Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 35

Gepubliceerd op 27 juni 2016 10:38

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS C.S.

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel Q, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 4. Na «informatie,» wordt ingevoegd: het bestrijden van niet toegestaan kansspelaanbod,.

Toelichting

Dit amendement verduidelijkt dat de Kansspelautoriteit tot taak heeft niet toegestaan kansspelaanbod te bestrijden. Indieners achten het van belang dat deze taak ook nadrukkelijk in de wet genoemd wordt, gezien het belang van bestrijding van illegaal aanbod.

Segers Kooiman Van Toorenburg


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl