Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 34

Gepubliceerd op 27 juni 2016 10:37

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel V, artikel 33h, tweede lid, onderdeel a, wordt «tijdelijk» vervangen door: voor de duur van een periode van ten minste zes maanden.

II

In artikel I, onderdeel V, artikel 33h, zesde lid, laatste volzin komt te luiden: De inschrijving wordt niet doorgehaald indien sedert de inschrijving nog geen zes maanden zijn verstreken en, indien het een vrijwillige inschrijving als bedoeld in het tweede lid, onder a betreft, nog geen maand is verstreken na het indienen van het verzoek en deze persoon zijn verzoek gedurende deze periode niet heeft ingetrokken.

Toelichting

Vrijwillige uitsluiting van deelname aan kansspelen is een effectieve vorm van het tegengaan van kansspelverslaving. In het wetsvoorstel opent de regering deze mogelijkheid om zich vrijwillig in te schrijven in het Centraal register uitsluiting kansspelen Het wetsvoorstel maakt het echter ook mogelijk om na verloop van zes maanden deze inschrijving in het register weer ongedaan te maken. De indiener is van mening dat deze uitschrijving niet te eenvoudig mogelijk moet zijn. Niet voor niets heeft betrokkene zich immers weloverwogen voor langere tijd dan zes maanden ingeschreven. Deze langere periode blijft het uitgangspunt. Een verzoek tot doorhaling treedt niet eerder in werking dan na verloop van een maand na indiening van het verzoek. Dit voorkomt dat uitschrijving uit het register in een opwelling gebeurt.

Bisschop Van der Staaij


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl