Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 33

Gepubliceerd op 27 juni 2016 10:36

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 21 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel T, derde onderdeel, wordt «2%» telkens vervangen door: 2,5%.

Toelichting

Indiener is van mening dat het voorkomen en behandelen van gokverslaving de topprioriteit moet zijn van het overheidsbeleid op het gebied van kansspelen en is daarom verheugd met de oprichting van het verslavingsfonds. Dit fonds moet zich richten op effectieve preventie, onderzoek, toeleiding naar zorg en anonieme behandeling.

Indiener deelt de zorgen van de GGZ als het gaat om de toename van het aantal verslaafden met de legalisering van kansspelen op afstand en vreest dat het huidige afdrachtspercentage niet genoeg zal zijn om het verslavingsfonds effectief haar werk te laten doen. Daarom regelt dit amendement dat de verplichte afdracht verdubbeld van 0,5 naar 1%. Dat is nog steeds een laag percentage maar voor het verslavingsfonds wel dubbel zoveel geld om het werk waar zij voor opgericht zijn goed te kunnen doen. En aanbieders kunnen hierin ook meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen en pakken als het gaat om effectieve preventie en zorg.

Kooiman


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl