Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 31

Gepubliceerd op 27 juni 2016 10:33

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel E, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 14d, eerste lid, wordt «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

Eb

In artikel 20, eerste lid, wordt «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

II

Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel 27e, eerste lid, wordt «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

III

In artikel I, onderdeel H, onderdeel 1, wordt in het eerste lid, onder a, «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

IV

Na artikel I, onderdeel I, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 30g, eerste en tweede lid, wordt «de leeftijd van achttien jaar» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

V

In artikel I, onderdeel N, onderdeel 1, wordt in het eerste lid, onder a, «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

Toelichting

Met dit amendement wordt de leeftijd waarop deelname aan kansspelen mogelijk is verhoogd van 18 jaar naar 21 jaar. Het amendement beoogt daarmee de trend te stoppen dat probleemspelers en risicospelers gemiddeld jonger zijn. De regering schrijft in de nota naar aanleiding van het nader verslag op pagina 17 over de risico’s op gokverslaving bij jongeren. Jongvolwassenen zijn volgens de regering «kwetsbaar voor het ontwikkelen van risicovol speelgedrag». Ook stelt de regering dat «uit overleggen met de verslavingszorg is gebleken dat voor de groep jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar een aparte benadering gewenst is.» Daar sluit dit amendement bij aan, door de minimumleeftijd te verhogen.

Segers


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl