Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 28

Gepubliceerd op 27 juni 2016 10:26

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel E, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

Ea

Titel III komt te luiden:

Titel III. Sportweddenschappen

Eb

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «sportprijsvragen» vervangen door: sportweddenschappen.

2. In het tweede lid wordt «sportprijsvragen» vervangen door «sportweddenschappen» en «prijsvragen» door: weddenschappen.

3. In het vierde lid wordt «sportprijsvraag» telkens vervangen door: sportweddenschap.

Ec

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «sportprijsvragen» vervangen door: sportweddenschappen.

2. In het tweede lid wordt «prijsvraag» vervangen door: sportweddenschap.

II

Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder de aanduiding F wordt ingevoegd:

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:.

1. In het eerste lid wordt «sportprijsvragen» vervangen door: sportweddenschappen.

2. In het tweede lid wordt «prijsvragen» telkens vervangen door: sportweddenschappen.

2. In de bestaande tekst wordt «Aan artikel 21, tweede lid» vervangen door: 3. Aan het tweede lid.

Toelichting

Dit amendement vervangt het begrip «sportprijsvraag» in de Wet op de kansspelen door het meer eigentijdse en voor eenieder begrijpelijke begrip «sportweddenschap». Dit is vanuit het oogpunt van rechtszekerheid wenselijk. De term sportweddenschappen dient aan te sluiten bij het gangbare begrip in Europa. Volgens het Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden zijn sportweddenschappen (Trb. 2014, 192): het plaatsen van een inzet van geldswaarde met de verwachting een prijs van geldswaarde te winnen afhankelijk van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die betrekking heeft op een sportwedstrijd. Dit Verdrag is geldend in Nederland sinds 13-01-2015. Op dit moment kan er in de Nederlandse wetgeving nog onduidelijkheid bestaan omdat het begrip sportprijsvraag een beperkter begrip is dan het begrip sportweddenschap. Zo zijn sportprijsvragen volgens de wet prijsvragen. Dus een vraag waarvoor een prijs wordt uitgeloofd.

Van Wijngaarden


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl