Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 14

Gepubliceerd op 6 januari 2016 10:04

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN VAN WIJNGAARDEN

Ontvangen 4 januari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel F, vervalt.

Toelichting

Dit amendement schrapt de tariefdifferentiatie in het voorgestelde artikel 5 van de Wet op de kansspelbelasting. Ook voor online kansspelen zou het standaardtarief van 29% moeten gelden. Het onderscheid tussen online kansspelaanbieders en landgebonden aanbieders is ongewenst. Er wordt op gewezen dat de introductie van een gedifferentieerd tarief voor de kansspelbelasting raakt aan de neutraliteit van de belastingheffing, dat niet vaststaat of tariefdifferentiatie het beoogde effect kan bereiken en dat de differentiatie bovendien kan leiden tot ongelijke behandeling.

Dit betekent dat alleen de wetstechnische wijziging in artikel II, onderdeel E, noodzakelijk is. Artikel II, onderdeel F, kan dan ook vervallen.

Mei Li Vos Van Wijngaarden


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl