Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533981 nr. 29

33 981 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in het sociaal akkoord onvoldoende banen worden gerealiseerd voor alle werkzoekende arbeidsgehandicapten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering om, in overleg met de sociale partners te komen met een banenplan dat niemand uitsluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut