Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533979 nr. M

33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

M MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de breed gedeelde wens om het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te behouden,

constaterende, dat de beloofde algemene maatregel van bestuur om deze grondgebondenheid een wettelijke basis te verschaffen, vertraging heeft opgelopen en niet per 1 april 2015, wanneer de melkquota vervallen, van kracht zal zijn,

verzoekt de regering concrete maatregelen te treffen om grondloze groei van de melkveehouderij in de periode tussen 1 april 2015 en het van kracht worden van de algemene maatregel van bestuur te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Vos

De Lange

Nagel