Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533979 nr. G

33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

G MOTIE VAN HET LID REUTEN C.S.

Voorgesteld 16 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat de inhoud van de voorgenomen algemene maatregel van bestuur betreffende grondgebondenheid essentieel is voor het wetsvoorstel;

van oordeel, dat grondgebondenheid en de betekenis daarvan deel moeten uitmaken van de wet;

vraagt de regering om, mocht het wetsvoorstel worden aanvaard, tegelijk met de uitwerking van de voorgenomen algemene maatregel van bestuur een wijzigingswet voor te bereiden waarmee de essentie van de algemene maatregel van bestuur en de betekenis van grondgebondenheid opgenomen worden in de wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Reuten

Th. de Graaf

Schaap

Terpstra

Koffeman

Thissen