Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533979 nr. 19

33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, het CLM-rapport «Opties voor een grondgebonden melkveehouderij» aan1.

Leden van de D66-fractie hebben in de schriftelijke vragen over het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij gevraagd om tijdige toezending van dit rapport, zodat zij het nog bij de behandeling van het wetsvoorstel in uw Kamer kunnen betrekken (Kamerstuk 33 979, nr. 7). Nu het rapport inmiddels beschikbaar is, voldoe ik graag aan dit verzoek.

Ik wil benadrukken dat dit door het adviesbureau CLM uitgevoerde onderzoek niet dient ter onderbouwing van het bovengenoemd wetsvoorstel. Het onderzoek dient ter ondersteuning van het traject om te komen tot een actiegerichte aanpak ter bevordering van de grondgebondenheid in de melkveehouderij. Deze actiegerichte aanpak is al eerder aangekondigd in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel (Kamerstuk 33 979, nr. 3) en in de aanbiedingsbrief van 3 oktober 2014 waarmee de ex-ante evaluatie van het wetsvoorstel naar uw Kamer is gezonden (Kamerstuk 33 979, nr. 6).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl