33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat melkveebedrijven die de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn gegroeid zo min mogelijk getroffen worden door een generieke korting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Geurts

Graus

Naar boven