33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN THIEME

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Staatssecretaris van Economische Zaken, af te zien van het

verzoek aan de Europese Commissie voor het schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Thieme

Naar boven