Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633979 nr. 117

33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KOŞER KAYA

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering grondgebonden melkveebedrijven voor een deel van de latente plaatsingsruimte extra fosfaatrechten wil toekennen;

verzoekt de regering om, grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte volledig te compenseren voor de generieke korting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Koşer Kaya