33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 115 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat het oneindig afromen van fosfaatrechten wanneer de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond zit ongewenst is;

verzoekt de regering om, te bezien hoe onnodig afromen van fosfaatrechten, wanneer de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt, zo veel mogelijk voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door te stoppen met afromen zodra CBS-cijfers aantonen dat de fosfaatproductie twee jaar op rij onder het fosfaatplafond zit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf

Naar boven