Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633979 nr. 113

33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 113 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat fosfaatrechten geen belemmering moeten zijn voor bedrijfsopvolging;

verzoekt de regering om, overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet af te romen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dik-Faber

Dijkgraaf

Smaling