Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933977 nr. 24

33 977 Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2019

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Financiën van 5 februari 2019 doe ik u hierbij een afschrift toekomen van de brief die ik aan de Orde van Register Adviseurs Nederland heb gezonden in antwoord op zijn brief van 16 januari 20191.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.