Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533971 nr. 9

33 971 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID STRAUS

Ontvangen 14 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel 3, wordt «indien van toepassing» vervangen door: tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en indien van toepassing.

II

In artikel II wordt in artikel 164a, lid 2a en lid 2b, na «verstrekt» telkens ingevoegd: tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en.

III

In artikel III, onderdeel 2, wordt «indien van toepassing» telkens vervangen door: tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en indien van toepassing.

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement het registeren van het ontwikkelingsperspectief alleen tijdelijk toe te staan. Deze registratieverplichting verloopt zodra registratie niet langer noodzakelijk is voor het functioneren van het stelsel van passend onderwijs

Straus