Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633959 nr. 6

33 959 Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een motie binnen een beperkte tijd ingediend moeten worden bij debatten en VAO's;

overwegende dat volgens artikel 64 Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enkel aangegeven wordt dat een maximumspreektijd vastgesteld kan worden per fractie met inachtneming van de omvang van de fracties;

overwegende dat het Reglement van Orde in Hoofdstuk V De fracties geen onderscheid in fracties kent;

concluderend dat alle fracties met inachtneming van de omvang van de fracties gelijk spreektijd hebben;

verzoekt de Voorzitter, hier bij de spreektijdverdeling naar te handelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein