Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733939 nr. 6

33 939 Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot intrekking van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Nr. 6 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 22 september 2016

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet tot intrekking van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens intrek.

Van Tongeren