Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433932 nr. 11

33 932 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 19 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat deze maatregel een doekje voor het bloeden is aangaande de door deze regering zelf veroorzaakte teruggang in koopkracht;

overwegende dat de kosten die het uitvoeren van deze maatregel met zich meebrengen, exorbitant zijn;

verzoekt de regering, deze maatregel uit te voeren zonder de 10 miljoen aan extra kosten te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener