Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433932 nr. 10

33 932 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 19 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lastenverzwaringen van deze regering zorgen voor minder koopkracht voor iedereen;

verzoekt de regering, zorg te dragen voor structurele lastenverlichting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener