Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433930 nr. 2

33 930 Financieel jaarverslag van het Rijk 2013

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2014

Naar aanleiding van uw brief van 7 maart jl. bied ik u hierbij de overzichten van de besteding van rijkssubsidies per ministerie in 2013 aan1. De bijgevoegde overzichten sluiten aan bij de subsidiebedragen in de verantwoording over 2013 en geven per ministerie een overzicht van de subsidieregelingen per beleidsartikel, de bedragen die binnen de regelingen zijn besteed en een overzicht van subsidieontvangers met de daarbij behorende bedragen. De overzichten zijn door de verantwoordelijke ministeries samengesteld.

De overzichten worden in de vorm van open data beschikbaar gesteld op rijksoverheid.nl.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer