Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433923 nr. 4

33 923 Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van redactionele aard

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 13 mei 2014

Het onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen of vragen.

De voorzitter van de commissie, Wolbert

Adjunct-griffier van de commissie, Bosnjakovic