33 902 Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER

Ontvangen 1 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt in artikel 11.7a na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. De toegang van de gebruiker tot een dienst van de informatiemaatschappij die wordt geleverd door of namens een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon wordt niet afhankelijk gemaakt van het verlenen van toestemming als bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Middels dit amendement wordt geregeld dat websites van publieke instellingen geen gebruik mogen maken van zogeheten cookiemuren. Dat wil zeggen dat gebruikers van deze websites altijd toegang moeten kunnen krijgen tot deze websites, ook indien zij bepaalde privacygevoelige cookies niet accepteren. Aangezien deze websites met overheidsgeld zijn gefinancierd vindt de indiener dat een gebruiker reeds betaald heeft en niet gedwongen kan worden om nogmaals met zijn privacy voor toegang tot deze websites te betalen. De gebruiker dient in deze gevallen dus te allen tijde een keuzemogelijkheid te hebben om privacygevoelige cookies niet te accepteren en daarom acht de indiener een dergelijke verbod op cookiemuren voor websites van publieke instellingen gerechtvaardigd.

Met een cookiemuur wordt alleen toegang gegeven tot een (deel van) een website indien de gebruiker toestemming geeft voor het plaatsen en lezen van cookies. Het amendement verbiedt niet dat de houder van de website de gebruiker voorafgaand aan zijn bezoek informeert over het plaatsen van cookies.

Het toezicht op de naleving wordt uitgeoefend door de ACM (zie artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet).

Klever

Naar boven